Sa Yutang Natawhan

Sa Yutang Natawhan

Sa Yutang Natawhan

by: Jason Calderon

Yuta…
Usa ka pikas nga lunà
Gitikad sulod sa mga katuigan
Sa pagpakabuhi ikaw sandiganan.

Yuta…
Puy-anan sa akong mga damgo;
Daruhan sa mga pangandoy ug;
Pugasan sa mga pakigbisog.

Yuta…
Kauban ko sa adlaw’ng tanan
Sumbunganan sa mga problema
Saksi ka sa akong maoy sa kalibutan

Apan usa ka adlaw niana
Ikaw kanako mibiya
Sa tawong adunahan ikaw nasagkaw
Ako imong gitalikdan

Yuta…
Ikaw maoy akong tanan
Busa buhaton ko usab ang tanan
Ikaw lang mapanalipdan

(Jason is from University of the Philippines-Cebu who was doing his internship at FARDEC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *